นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริบทพูลรีสอร์ท ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ boribot.com ได้สร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทและการบริการของรีสอร์ท รวมถึงการจองในระบบการจองออนไลน์และตอบคำถามจากลูกค้าและลูกค้าผู้มีศักยภาพ และการแจ้งเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเราให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์และสร้างสัญญาผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริบทพูลรีสอร์ท กับท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับเว็บไซต์เท่านั้น หากท่านต้องการที่ใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกที่จะหยุดการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าโทรศัพท์ทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางอินเทอร์เน็ตทีท่านจะต้องเสีย เนื่องมาจากผลของการใช้เว็บไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่มีผลของนโยบายความเป็นส่วนตัว คือ วันที่ 1 เดือนมกราคม 2015

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริบทพูลรีสอร์ท อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ท่านจะถูกแจ้งให้ทราบได้เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดโดยดูจากวันที่ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผล ก็ต่อเมื่อมีการโพสต์นโยบายการปรับปรุงบนเว็บไซต์
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลต่อวิธีการของบริบทพูลรีสอร์ท มีการปฏิบัติหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขบัตรเครดิตหรือประเภทข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในเพื่อที่จะให้ท่านเลือกที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล
บริบทพูลรีสอร์ท ระบุอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีการร้องขอเมื่อทำการจองขอบริการที่เฉพาะเจาะจงและ / หรือหากคุณต้องการให้เราติดต่อคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม
บริบทพูลรีสอร์ท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ ให้บริการเว็บไซต์, การบริหารจัดการการให้บริการสำรองที่พักผ่านเว็บไซต์นี้ ติดต่อกับท่านในการตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อหรือการจองผ่านทางเว็บไซต์และ / หรือ การแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริบทพูลรีสอร์ท อาจจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ :

  • ขั้นตอนการสำรองห้องพักออนไลน์ของท่านและการจองที่พักในโรงแรมของเรา / รีสอร์ทและบริการอื่น ๆ ;
  • ให้บริการและค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักในโรงแรม / รีสอร์ทบริการอื่น ๆ และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่คุณซื้อ;
  • ช่วยให้ท่านได้รับการบริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น;
  • ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่ให้กับท่าน ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการเตรียมการเดินทางของท่าน (เช่นตัวแทนการท่องเที่ยวหรือการเดินทางของกลุ่มผู้จัดงาน) และผู้ขาย (เช่น บริษัท บัตรเครดิตและผู้ประกอบการสายการบิน); และ
  • ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าและการสำรวจคุณภาพความเชื่อมั่น และการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย

นอกจากนี้ ท่านควรระวังข้อมูลและข่าวสาร ที่อาจจะมีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการดำเนินการตามมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของเราและผ่านการใช้ "คุกกี้". คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่าน บริบทพูลรีสอร์ทใช้คุกกี้ที่จะจดจำผู้ใช้ซ้ำในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและการใช้เว็บไซต์ติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่จะช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาและการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย คุกกี้ โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไฟล์ของท่าน และยังช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้คุกกี้ มีขั้นตอนง่ายๆในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ที่ช่วยให้คุณที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุณลักษณะคุกกี้ ท่านควรทราบว่าคุกกี้บางตัวอาจจะมีความจำเป็นที่จะช่วยท่าน ด้วยคุณสมบัติบางอย่างที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ดังนั้น การลบคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานของเว็บไซด์

โปรดทราบว่า โดยการใช้เว็บไซต์ ท่านจะยอมรับ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับท่านอาจจะถูกส่งไปยังประเทศไทย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
บริบทพูลรีสอร์ทไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังที่ระบุไว้ข้างต้น บริบทพูลรีสอร์ทอาจแบ่งปันบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามบางอย่างเพื่อที่จะต้องดำเนินธุรกิจรวมทั้งการดำเนินงานของสปาและบริการโรงแรม / รีสอร์ทของตน ตัวอย่างเช่น ชื่อและข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ที่อาจจะใช้ร่วมกันกับผู้ขายของเราในการประมวลผลบัตรเครดิตเพื่อที่จะดำเนินการชำระเงิน
บริบทพูลรีสอร์ท อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือในทางที่สุจริต ที่เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็น (ก) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือตามกระบวนการทางกฎหมายในหน้าที่ของบริบทพูลรีสอร์ทหรือเว็บไซต์ ; (ข) การป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริบทพูลรีสอร์ทหรือเว็บไซต์; หรือ (ค) หากบริบทพูลรีสอร์ท มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นเจ้าของรีสอร์ท เช่น มาจากบุคคลอื่น

การสำรองห้องพักออนไลน์และการจอง
เมื่อทำการสำรองที่พักหรือการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบริบทพูลรีสอร์ท (Boribot.com) ท่านจะได้รับการผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริบทพูลรีสอร์ทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้กับทางบริบทพูลรีสอร์ท เป็นส่วนหนึ่งของการสำรองหรือจองที่พักที่บริบทพูลรีสอร์ทจะใช้ร่วมกันกับบริบทพูลรีสอร์ท สำหรับเหตุผลที่สอดคล้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์
การทบทวนและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ท่านอาจจะตรวจสอบและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน โดยการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านหรือโดยการส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]

ความปลอดภัยของข้อมูล
บริบทพูลรีสอร์ท .ช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึงหรือการสูญเสีย ในขณะที่บริบทพูลรีสอร์ทใช้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง ไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากภัยคุกคามภายนอก บริบทพูลรีสอร์ทไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่หรือมันจะยังคงรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครั้งเดียวในระบบของบริบทพูลรีสอร์ท

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
เว็บไซต์ไม่ได้ทำการตลาดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บริบทพูลรีสอร์ท ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากเด็กที่มี อายุต่ำกว่า 13 ปี หากบริบทพูลรีสอร์ทรู้ว่าข้อมูลใดๆถูกเก็บจากคนที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี บริบทพูลรีสอร์ทจะลบข้อมูลนั้น

เบ็ดเตล็ด
เว็บไซต์มีการดำเนินการจากประเทศไทย หากท่านให้ข้อมูลกับบริบทพูลรีสอร์ทผ่านทางเว็บไซต์นอกประเทศไทย ท่านทำเช่นนี้จะเป็นความเสี่ยงของท่านเองและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศของท่าน
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมและ / หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทพูลรีสอร์ท ดังนั้นจึงไม่ผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้เว็บไซต์ของท่านยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ที่พบได้ในลิ้งค์ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงก่อน ซึ่งมีเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการที่จะติดต่อบริบทพูลรีสอร์ท ด้วยเหตุผลต่างๆ รวมทั้งหากเวลาใดก็ตามที่ท่านเชื่อว่า บริบทพูลรีสอร์ทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดแจ้งบริบทพูลรีสอร์ทโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง เราจะความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ที่อยู่: 99/9 หมู่ 8, หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์: 044-756-788, 089-959-2543
แฟกซ์: 044-756-787
อีเมล์: [email protected], [email protected]