ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริบทพูลรีสอร์ท ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ boribot.com ได้สร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทและการบริการของรีสอร์ท รวมถึงการจองในระบบการจองออนไลน์และตอบคำถามจากลูกค้าและลูกค้าผู้มีศักยภาพ และการแจ้งเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเราให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์และสร้างสัญญาผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริบทพูลรีสอร์ท กับท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับเว็บไซต์เท่านั้น หากท่านต้องการที่ใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกที่จะหยุดการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าโทรศัพท์ทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางอินเทอร์เน็ตทีท่านจะต้องเสีย เนื่องมาจากผลของการใช้เว็บไซต์

1. อายุของผู้ใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์มีไว้สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ในการการเข้าและ / หรือการใช้เว็บไซต์ ท่านจะต้องแสดงตัวว่า ท่าน : (1) อายุ 18 ปีหรือมากกว่า; (2) อายุตามกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์; และ (3) บรรลุนิติภาวะที่จะเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข

2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
บริบทพูลรีสอร์ท ดำเนินการทางเว็บไซต์จากกรุงเทพฯ, ประเทศไทย หากท่านต้องการใช้งานเว็บไซต์นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อไปนี้กฎหมายท้องถิ่นของท่านที่ใช้บังคับ และการพิจารณาในสิ่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นใดๆ โปรดทราบว่า การใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับท่านอาจจะถูกส่งไปยังประเทศไทย

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริบทพูลรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โปรดใช้เว็บไซต์ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ท่านตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากการยกเว้นการอ้างอิงโดยเฉพาะในข้อตกลงและเงื่อนไขเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริบทพูลรีสอร์ท หรืออ้างอิงบุคคลที่สามหรือได้รับอนุญาตและ / หรือนำไปใช้โดยได้รับอนุญาตจากบริบทพูลรีสอร์ท รวมถึงไม่จำกัดเพียงแต่ เครื่องหมายทั้งหมด, โลโก้, ชื่อทางการค้า, ข้อความ, ข้อมูล, เอกสาร, ข้อความ, รูปภาพ, ภาพ, วิดีโอ, เสียง, ภาพกราฟิก ลิ้งค์ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาเว็บไซต์") ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในเนื้อหาใดๆ ที่เว็บไซต์ยิยอมหรือให้สิทธิต่อท่าน

5. การจองรีสอร์ทออนไลน์
เมื่อทำการจองที่พักจองห้องพักหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ (Boribot.com) ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริบทพูลรีสอร์ท และต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราห้องพัก ค่าบริการ ค่าภาษี เงินมัดจำ และนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิก การเข้าพัก การออกจากห้องพัก เด็กและสัตว์เลี้ยง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลการเข้าถึงบัญชีเว็บไซต์ที่จำเป็นในการสำรองหรือการจองบริการ และ / หรือที่พัก และตกลงที่จะแจ้งให้ทางบริบทพูลรีสอร์ท  หากการเข้าถึงข้อมูลนี้จะหายไป ถูกขโมยหรือถูกบุกรุกอย่างอื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้บัญชีของเว็บไซต์ดังกล่าว
ท่านจะต้องยอมรับว่า ท่านจะทำให้การสำรองห้องพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือสามารถเชื่อถือได้ในการใช้งานโดยท่าน และแขกของท่านเท่านั้น และไม่มีสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงปราศจากข้อจำกัด การขายซ้ำ การกำหนดหรือโพสต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการเก็งกำไร การจองเท็จ หรือการจองห้องพักที่หลอกลวง

6. ข้อห้ามในการปฏิบัติ

การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในการเชื่อมต่อหรือการใช้งานเว็บไซต์:

  • การละเมิดหรือการส่งเสริมให้คนอื่นที่จะละเมิดใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับ;
  • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้เทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ใยแมงมุม เครื่องขูด หรือวิธีอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าถึง การขูดหรือเข้าเว็บไซต์ หรือการเก็บข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ แนวโน้มหรือการทำงานของเว็บไซต์;
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ใด ๆ เว้นแต่กระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยบริบทพูลรีสอร์ท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์นี้
  • การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือปฏิเสธการให้บริการ การโจมตีหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ขัดขวางการดำเนินการหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ของบริบทพูลรีสอร์ท และ / หรือโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย;
  • การเจาะเข้าไปในหรือการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตในการป้องกันพื้นที่ของเว็บไซต์และ / หรือคอมพิวเตอร์ของบริบท ของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายและ / หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือระบบที่ใช้โดยผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ ไม่จำกัดแค่เพียงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางด้านความปลอดภัยเว็บไซต์; และ / หรือ
  • การอัปโหลดไฟล์ใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือไวรัส

7. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ให้ความคุ้มครอง และระงับอันตรายที่อาจจะเกิดต่อบริบทพูลรีสอร์ท รวมถึงเจ้าหน้าที่ เจ้าของกรรมการพนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาตตัวแทน, ทนายความ, ทนายความ, และพันธมิตรทางธุรกิจ ("ผู้ชดเชยค่าเสียหาย") จากและต่อการเรียกร้องค่าเสียหายทุกความต้องการของการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายของความเสียหาย หนี้สิน การตัดสินและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความและทนายความ ', ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและตรงทางอ้อมลงโทษพิเศษของแต่ละบุคคลเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง) บริบทพูลรีสอร์ท หรือผู้ชดเชยอื่นที่จะประสบหรือเกี่ยวข้องกับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการใด ๆ ที่เรียกร้องหรือความต้องการจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์, การละเมิดของท่านที่ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้งาน ของเว็บไซต์โดยผู้ใช้บัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ใดๆของท่าน

8. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกและบุคคลที่สาม รวมทั้งผู้โฆษณาของบุคคลที่สามไม่สามารถควบคุมและ / หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทพูลรีสอร์ท  การแสดงผลของการเชื่อมโยงของบริบท ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าได้รับการอนุมัติ การยืนยัน การแนะนำ การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเนื้อหาและ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการจากบริบทพูลรีสอร์ท การเชื่อมโยงไม่ได้หมายถึงให้คำแนะนำใดๆ ที่เชื่อมโยงโดยนัยกับบริบทพูลรีสอร์ท
หากท่านคลิกที่การลิงค์เหล่านี้ ท่านจะออกจากเว็บไซต์ หากท่านต้องการที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ท่านจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานและนโยบายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ โดยที่เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเองและ ท่านควรปรึกษานโยบายเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 
9. การปฏิเสธการรับประกัน; ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
การใช้งานเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริบทพูลรีสอร์ทจะไม่รับประกันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการรับรองว่ากรณีใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือสินค้าหรือบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ บริบทพูลรีสอร์ทจะปฏิเสธการรับประกันในทุกกรณี (โดยใช้คำพูด โดยปริยายตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ) รวมถึง ไม่จำกัดแค่เพียงการรับประกันโดยทางอ้อมของสินค้า ฟิตเนสเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อและการไม่ละเมิดสิทธิ
บริบทพูลรีสอร์ทจะไม่รับประกันว่าการทำงานหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ ที่ปลอดความผิดพลาด ที่เป็นอิสระ หรือไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือการรักษาความปลอดภัย บริบทพูลรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับคอมพิวเตอร์หรือระบบของท่านที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้รวมถึงสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้หลัก "ตามสมควร" และ "ตามที่มีอยู่"
ไม่ว่ากรณีใดบริบทพูลรีสอร์ท หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่จำกัดแค่เพียงความเสียหายโดยตรง หรือความเสียหายโดยทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลพิเศษ ความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ความเสียหายทางอ้อมอื่นๆ รวมถึงความสูญเสียของรายได้หรือเงินที่ได้รับ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ความทุกข์หรือความเสียหายที่คล้ายกัน แม้ว่าบริบทพูลรีสอร์ทได้รับทราบถึงโอกาสที่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องใดๆ หรือสิทธิเรียกร้องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านต่อเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริบทพูลรีสอร์ท หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เกิน 3,000 บาท (เป็นเงินไทยบาท) หรือจำนวนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายให้กับบริบทพูลรีสอร์ทสำหรับการบังคับใช้สินค้าหรือบริการจากความรับผิดชอบเกิดขึ้น หากมีข้อจำกัดที่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น ความเสียหายที่เป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น) บริบทพูลรีสอร์ทจะถูกจำกัดการอนุญาตให้ใช้งานอย่างเต็มที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 
10. นโยบายความเป็นส่วนตัว; การติดต่อสื่อสาร
การใช้เว็บไซต์ของท่านจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยสามารถพบได้บนแท็บต่อไปนี้ ซึ่งนโยบายการเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยการอ้างอิงในข้อตกลงและเงื่อนไข
ยกเว้นตามข้อจำกัดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดที่ท่านทำกับบริบทพูลรีสอร์ท เช่น ผ่านท่างโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ส่งผ่านทาง "ติดต่อเรา" ที่เชื่อมโยง และไม่จำกัดแค่เพียงข้อเสนอแนะ, คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เช่น (1) ท่านไม่มีสิทธิการรักษาความลับในการสื่อสารของท่าน (2) เราไม่มีหน้าที่ในการป้องกันการสื่อสารของท่านจากการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ และมีอิสระที่จะทำซ้ำในการเปิดเผยและกระจายข้อมูลของคุณให้บุคคลอื่นๆ ; และ (3) เรามีอิสระที่จะใช้ความคิดใดๆ แนวคิดความรู้ เนื้อหา หรือเทคนิคที่มีอยู่ในการสื่อสารของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนาการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเว็บไซต์อยู่ภายใต้และจะมีการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ท่านไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไขและยินยอมที่จะส่งไปยังเขตอำนาจของศาลของราชอาณาจักรไทยสำหรับการดำเนินคดีใด ๆ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์สละคัดค้านใด ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวในการดำเนินคดีใด ๆ หรือข้อพิพาทในศาลของประเทศไทย และตกลงที่จะไม่ขอร้องหรือมีข้อเรียกร้องใดๆ ในศาลของประเทศไทยที่จะดำเนินคดีดังกล่าวในที่นี้ ซึ่งดำเนินคดีด้วยความยุ่งยาก

12. เบ็ดเตล็ด
บริบทพูลรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแจ้งเหตุผลที่จะปิดการใช้งานเว็บไซต์ บัญชีเว็บไซต์ของท่านหรือการเข้าถึงในเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะไม่ให้มีผลกระทบใด ๆ ในการสำรองห้องพักหรือจองห้องพักที่ท่านทำผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องยอมรับว่า บริบทพูลรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ สำหรับการกระทำเหล่านี้
หากส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ จะถูกตัดสินโดยศาล ซึ่งพิพากษาให้ไม่มีผลบังคับ มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้และผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบ ความไม่ถูกต้องของเงื่อนไขใดๆที่จะถูกจำกัดในระยะเวลาดังกล่าวก็จะถือว่าไม่ถูกต้อง
บริบทพูลรีสอร์ท ล้มเหลวที่จะบังคับใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่ได้สละสิทธิ์ในส่วนดังกล่าว
นอกจากนี้ในส่วนอื่นๆที่มีภาษาเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ดำรงอยู่ กรรมสิทธิ์, การปฏิเสธการรับประกัน, การกระทำของท่าน, การคุ้มครองและการจำกัดความรับผิดชอย ควรจะต้องดำรงอยู่ในข้อบอกเลิกของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้น
อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้นี้ ไม่มีกิจการร่วมค้า หน่วยงานหรือประเภทของความสัมพันธ์อื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างท่านกับบริบทพูลรีสอร์ท มากกว่าที่จะเป็นคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
บริบทพูลรีสอร์ท จะไม่รับผิดชอบใดๆ หรือมีความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ ไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะความเสียหายของคอมพิวเตอร์หรือระบบที่เกี่ยวข้องของท่าน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์
บริบทพูลรีสอร์ท จะไม่รับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวที่แสดงถึงภาระผูกพันที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบริบทพูลรีสอร์ท เช่น ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ

หากท่านต้องการที่จะติดต่อบริบทพูลรีสอร์ท สำหรับเหตุผลที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไข โปรดใช้ข้อมูลที่ติดต่อดังต่อไปนี้:

ที่อยู่: 99/9 หมู่ 8, หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์: 044-756-788, 089-959-2543
แฟกซ์: 044-756-787
อีเมล์: [email protected], [email protected]